Stomatologia

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina medycyny, zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Wyłoniła się w drugiej połowie XIX w. jako dział stomatologii, wymagający przygotowania ogólnochirurgicznego. W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów w obszarze obejmującym jamę ustną, w tym zabiegi, wspomagające inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję – resekcje wierzchołka korzenia, periodontologię – chirurgia przyzębia, protetykę – chirurgia przedprotetyczna, czy wreszcie najnowocześniejszy dział – implantologię. Z satysfakcją możemy poinformować, że w Diamond Dental Clinic jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zabiegi chirurgiczne w zakresie jamy ustnej i okolic przyległych, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

Piezochirurgia to nowoczesna technika chirurgii kostnej, mająca zastosowanie w zabiegach z zakresu periodontologii, implantologii oraz chirurgii szczękowotwarzowej. Technika ta posiada znaczące zalety w stosunku do tradycyjnych technik chirurgicznych. Piezochirurgia ze względu na wysoki poziom dokładności (cięcia mikrometryczne) i możliwość oszczędzania tkanek (cięcia wybiórcze), charakteryzuje się wyjątkową precyzją i bezpieczeństwem.

Ekstracja zęba

Piezochirurgia to nowoczesna technika chirurgii kostnej, mająca zastosowanie w zabiegach z zakresu periodontologii, implantologii oraz chirurgii szczękowotwarzowej. Technika ta posiada znaczące zalety w stosunku do tradycyjnych technik chirurgicznych.
Piezochirurgia ze względu na wysoki poziom dokładności (cięcia mikrometryczne) i możliwość oszczędzania tkanek (cięcia wybiórcze), charakteryzuje się wyjątkową precyzją i bezpieczeństwem.

Nowoczesna chirurgia stomatologiczna

Bezbolesne usuwanie zębów

Nowoczesna chirurgia to ATRAUMATYCZNE usuwanie zębów, pozwalające zachować jak największą ilość zdrowej kości, odtwarzanie utraconych tkanek, a także zabiegi bezszwowe. W Diamond Dental Clinic, dzięki zaawansowanym urządzeniom diagnostycznym i nowoczesnym materiałom, jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować i przeprowadzić każdy zabieg z zakresu chirurgii jamy ustnej. Przy zastosowaniu takiego sprzętu, jak Piezosurgery (ultradźwiękowy nóż do cięcia i rozwarstwiania kości), czy XO Odontosurge (nóż elektryczny wysokiej częstotliwości do bezkrwawych zabiegów na tkankach miękkich w jamie ustnej), zabiegi są minimalnie inwazyjne, a bezbolesność gwarantują nowoczesne znieczulenia miejscowe, których podawaniem steruje komputer – The Wand (patrz ­> u nas nie boli). Istnieje także możliwość wykonania zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

Ekstrakcja zęba zatrzymanego

Ząb zatrzymany jest to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrżnięty (może być całkowicie niewidoczny w jamie ustnej lub widoczny częściowo). Przyczyną tego stanu może być np. blokowanie przez inne zęby, czy nieprawidłowy kierunek wzrostu. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości. Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż „zwykła ekstrakcja”. Dzięki umiejętnościom naszych specjalistów oraz zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, jak np. Piezosurgery, chirurgiczne usuniecie zęba zatrzymanego nie stanowi dla Pacjenta większej uciążliwości i odznacza się szybszym procesem gojenia.

Napisz do nas

Adres Kliniki

LONDON 216 Regents Park Road, N33HP

Poniedziałek-Niedziela: 10:00 AM – 9:00 PM

02036326543

Jesteśmy w social mediach